img

KATEGORIA: Dystrybucja olejów

Przepływomierz elektroniczny do dozowania oleju – PROGRAMOWALNY – SAMOA 365 300 Dystrybucja olejów

Przepływomierz elektroniczny z możliwością programowania ilości wydawanego oleju.
Posiada licznik wydawania:

  •   bieżącego (kasowalny) ,
  •   okresowy (kasowalny)
  •   sumaryczny (niekasowalny)

Zasilanie bateryjne.
Wszystkie informacje wyświetlane są na wskaźniku LCD.