WIADOMOŚCI

Bezpiecznie z AdBlue

Bezpieczne i czyste napełnianie
W końcówce pistoletu napełniającego znajdują się dwa
rodzaje czujników elektronicznych.
Jeden kontroluje właściwe osadzenie nalewaka w otworze
wlewowym i umożliwia rozpoczęcie napełniania.
Drugi czujnik wyłącza pracę pompy w momencie całkowitego
napełnienia zbiornika.

Łatwość i bezpieczeństwo obsługi
– Nie ma możliwości uruchomienia urządzenia bez właściwego
   zamocowania pistoletu w otworze wlewu od AdBlue.
– wyświetlacz informuje nas o ilości płynu dozowanego oraz nalicza
   sumarycznie ilość wydanego płynu
– na wyświetlaczu odnajdujemy także informacje o pozostałej ilości
   płynu w beczce.
– w cyklu serwisowym możemy sprawdzić dokładność
    i kalibrować urządzenie.


Mobilność
Urządzenie zasilane baterią, nie wymaga zasilania sprężonym powietrzem
czy podłączenia do instalacji elektrycznej.
Ponadto możemy oprócz napełniania czynnikiem AdBlue zbiornika samochodu
przepompować płyn z dużych zbiorników do beczek.

Wersja MID
MID (Dyrektywa dot. przyrządów mierzących) – w tej wersji można stosować
urządzenie do rozliczania handlowego sprzedaży płynu AdBlue.


Zdjęcia