WIADOMOŚCI

Geometria 3D CEMB zdobywa polski rynek!

Wysoka jakość i nowinki technologiczne zastosowane w urządzeniu do pomiaru geometrii 3D CEMB DWA 3400 cieszą się wysokim zadowoleniem wśród klientów. Unikatowe rozwiązanie w postaci autokalibracji masztu pomiarowego do specjalnych punktów odniesienia pozwala całkowicie wyeliminować konieczność kalibracji urządzenia do stanowiska pomiarowego. W praktyce oznacza to, że jakość stanowiska pomiarowego nie jest tak bardzo istotna i urządzenie jest w stanie skompensować większość błędów pomiarowych. Kolejnym plusem są oszczędności w eksploatacji sprzętu, gdyż urządzenie nie wymaga okresowych rekalibracji.

Zdjęcia