WIADOMOŚCI

XVII Konferencja Szkoleniowa Instytutu Transportu Samochodowego

W dniach 25 i 26.10.2016 w chorzowskim hotelu Diament Arsenal Palace odbyła się XVII Konferencja Szkoleniowa Instytutu Transportu Samochodowego. Tematem konferencji były zmiany w przepisach dotyczących Stacji Kontroli Pojazdów, obejmujące zarówno kierowców, właścicieli Stacji, jak firmy specjalizujące się w wyposażeniu takie jak ITALCOM. Zmian i propozycji jest sporo, a najciekaszą z nich jest chyba pomysł wybudowania w każdym województwie jednej Stacji kontrolowanej w pełni przez TDT. Stacje te zajmowały by się rozstrzyganiem tzw. “trudnych przypadków” , oraz kontrolowaniem “spóźnialskich kierowców”, czyli takich, którzy z niezależnych powodów przekroczyli termin badania w swoich pojeździe o ponad 30dni. Taki kierowca musiałby się udać do Stacji TDT i tam odbyć badanie płacąc podwójną stawkę. Cały pomysł wynika z faktu, iż w Polsce duży procent pojazdów porusza się bez ważnego badania technicznego, oraz często stan tych pojazdów zagraża bezpieczęństwu na drodze. Cała konferencja miała charakter debaty i przedstawione zmiany miały charakter propozycji. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji…


Zdjęcia