img

KATEGORIA: Diagnostyka

Tyre Scanner Urządzenie do kontroli stanu ogumienia Testery diagnostyczne

Jednym z kluczowych elementów w samochodzie, który odpowiada za nasze bezpieczeństwo są opony.
To one bowiem jako jedyne stanowią element kontaktu drogi a pojazdem. Rola opon jest jednak znacznie większa.
Poza bezpieczeństwem, typ, rodzaj i stan zużycia opony wpływa bezpośrednio na komfort, oraz zachowanie pojazdu. [Zobacz katalog PDF na końcu strony]

Z rozwiązaniem przychodzi TYRE SCANNER. Jest to ręczny, kompaktowy przyrząd bardzo dokładnie diagnozujący
stan techniczny ogumienia samochodów. Skaner jest łatwy w obsłudze a wyniki pomiarów są natychmiastowo dostępne
w wersji graficznej i opisowej. Pomiar polega na zeskanowaniu (w formie 3D) głębokości bieżnika na całej szerokości opony.
Pomiar wykonywany jest nie punktowo czy liniowo, ale mierzone jest pasmo o szerokości 26 mm. Metoda ta eliminuje błędy
wynikające z niemiarodajnych pomiarów lub też przypadkowości tych pomiarów. Ponadto pełna dokumentacja w wersji
elektronicznej na dowolnym nośniku lub też w formie wydruku czyni ten pomiar bardzo wiarygodnym i ogranicza do minimum
możliwość manipulacji wynikiem lub też popełnienie błędu. Graficzny obraz zeskanowanej opony pozwala na diagnozę przyczyny np.
czy wystąpiło normalne, równomierne zużycie, czy winne było nieprawidłowe ciśnienie w oponie lub też zła geometria.

Pomiar trwa kilka sekund i polega na przesunięciu przyrządu od jednej krawędzi opony do drugiej (koło zdemontowane lub na pojeździe)
a wynik natychmiast jest widoczny na smartfonie lub tablecie. Dane te oczywiście mogą być przesyłane, archiwizowane  czy drukowane. Raporty mogą być wzbogacone o dane warsztatu, zalecenia diagnostyczne czy też promocyjne oferty.
W założeniu klient, któremu przedstawi się tego typu rzetelną informację z pewnością przemyśli, czy zalecaną wymianę ogumienia, lub regulację geometrii kół. Dokładając bezpłatnie dla klienta wydrukowany raport, serwis będzie mógł zastosować różnego rodzaju akcje marketingowe, jak np. promocję na zakup ogumienia, jego wymianę, lub wspomnianą regulację geometrii przykładowo przez miesiąc od otrzymania raportu. Klient w ten sposób będzie mógł spokojnie podjąć decyzję, nie czując presji ze strony serwisu, wzrośnie w ten sposób również zaufanie klienta, oraz ogólna ocena profesjonalizmu i wizerunku firmy. Obecnie ludzie lubią tego typu nowinki technologiczne, szczególnie jeżeli pomagają one w tak ważnych kwestiach jak bezpieczeństwo. Dla osoby przeprowadzającej badanie bardzo ważnym aspektem jest czas poświęcony na tą usługę, a w tym przypadku operacja ta odbywa się niemal natychmiastowo. Krótki czas i brak dodatkowych kosztów eksploatacyjnych daje serwisowi możliwość oferowania tej usługi całkowicie bezpłatnie. Rodzi się pytanie czy te urządzenie będzie generować zyski, ale jeżeli tak to jakie i w jaki sposób? Tutaj można powiedzieć bezpośrednio o korzyściach posiadania tego rozwiązania.  Pomijając cały, niezmiernie ważny zresztą aspekt budowania lepszego wizerunku firmy, zaufania wśród klientów i tworzenia definicji nowoczesnego warsztatu, TYRE SCANNER będzie generować bezpośrednio zyski.

Z pomocą w tego typu stwierdzeniach przychodzi statystyka. W danych z 2015roku w 27% badanych pojazdów stwierdzono wadę co najmniej 1 opony. Oznacza to, że średnio do czwarty pojazd będzie kwalifikował się do zaoferowania dodatkowych usług. W przypadku większych serwisów, których dziennie odwiedza około 30 samochodów, około 8 kierowców będzie musiało przemyśleć decyzję o wymianie opon, lub np. ustawieniu geometrii. W pesymistycznym wariancie 3 osoby zdecydują się na dodatkową usługę, co przy takim założeniu pozwoli na zwrot inwestycji w mniej niż 3 miesiące. Tego typu obliczenia są oczywiście bardzo ogólne, natomiast trzeba mieć świadomość, że wykorzystanie TYRE SCANNER może być znaczenie większe.

Ograniczenia stoją jedynie w pomysłowości serwisu. Przykładowo możliwe jest zorganizowanie akcji promocyjnej, gdzie wydelegowany pracownik może podjąć się operacji zeskanowania stanu ogumienia samochodów na wybranym rejonie, np. parkingu supermarketu, gdzie wydruk z badania, wraz z danymi kontaktowymi firmy, oraz dołączoną promocją, byłby umieszczany w widocznym dla klienta miejscu. Taka forma reklamy serwisu mogłaby przyczynić się do znacznego zwiększenia liczby klientów i stanowić bardzo dobrą metodę na rozpoczęcie sezonu oponiarskiego. Wracając do statystyk, to 40% wypadków samochodowych jest związanych ze złym stanem ogumienia.
Pomimo, że jako bezpośrednią przyczynę wypadków najczęściej podawaną przez policję jest „niedostosowanie prędkości do warunków drogowych” to w praktyce właśnie odpowiedni stan techniczny często mógłby pomóc w uniknięciu zdarzenia.  Nikt bowiem nie jest w stanie zmierzyć w jakim stopniu nierównomiernie/nadmiernie zużycie opony, powodujące nieprawidłową kierowalność, zmniejszoną przyczepność i utratę stabilności, wpływa na nasze bezpieczeństwo. Jako specjaliści wiemy, że wpływ ten jest ogromny. Problemem jest tylko, aby wiedział o tym i klient, i tutaj z pojawią się rozwiązanie: TYRE SCANNER.

Pliki do pobrania