GK Trans Łuków

GK Trans Łuków

System dystrybucji oleju i płynu chłodniczego z bramy olejowej.
Całość nadzorowana przez system monitoringu.