Iwaniec Diagnostic Wrocław

Iwaniec Diagnostic Wrocław

Wzorowo wykonana Okręgowa Stacja Kontroli w oparciu o dwa ciągi technologiczne, a wszystko na liniach diagnostycznych Vteq Test Line 3000 oraz Test Line 7000. Do tego urządzenie do geometrii kół G18, analizator spalin z dymomierzem oraz nowej generacji miernikiem pomiaru prędkości obrotowej – wszystko marki Brain Beee.
Uzupełnieniem jest urządzenie do kontroli świateł PRO LUX L2DY z laserowym bazowaniem w 2-óch płaszczyznach.