Transbud Katowice

Transbud Katowice

Instalacja dystrybucji i odbioru oleju.
Dostęp do systemu monitoringu poprzez kody dla każdego mechanika.
Wydawanie jednego gatunku oleju jednocześnie.
Odbiór oleju z wanien kanałowych i automatyczne przepompowanie do zbiornika.