img

KATEGORIA: Urządzenia do olejów i płynów

Tester płynu hamulcowego BF-100 Urządzenia do płynów

Tester BF-100 sprawdza jakość (stan) płynu hamulcowego poprzez pomiar jego przewodności elektrycznej (konduktywności) .
Wartość przewodności ulega bowiem zmianie wraz ze wzrostem stopnia absorpcji wody z otoczenia. Zjawisko to powoduje zmniejszenie temperatury punktu wrzenia płynu co jest niedopuszczalne, ze względu na bezpieczeństwo.
Zwiększona zawartość wody w płynie skutkuje wyższym odczytem na skali urządzenia w µS/cm (micro Simens / centymetr).

Tester BF-100 mierzy konduktywność w płynach typu DOT 3, DOT 4 oraz DOT 5.1.
Płyny DOT 5.0 są oparte o bazę silikonową, a zatem nie absorbują wody i nie mogą zostać przebadane urządzeniem

Zdjęcia